QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số xã Gia Phú
Số ký hiệu văn bản Số: 01 /QĐ- BCĐ
Ngày ban hành 05/02/2021
Ngày hiệu lực 05/02/2021
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số xã Gia Phú
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Chủ tịch UBND xã
Tài liệu đính kèm Quy chế hoạt động BCĐ xây dựng CQĐT.doc