MTTQ VIỆT NAM XÃ GIA PHÚ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2024- 2029
Đại hội MTTQ Việt Nam xã Gia Phú nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng, để tổ chức thành công Đại hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Gia Phú đã và đang khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị cho Đại hội vào ngày 8/4.

Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Phú đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, đồng thời tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng văn kiện và đề án nhân sự tại Đại hội.

anh tin bai

Đ/c Vũ Văn Sơn - Bí thư BCH Đảng bộ xã

phát biểu chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội

Đến nay, MTTQ Việt Nam xã Gia Phú chủ động xây dựng và hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Trong đó, nội dung của báo cáo đảm bảo đánh giá đúng thực trạng, tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó nhấn mạnh đến những mô hình hay, nhân tố mới. Đồng thời, chú trọng khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong nhiệm kỳ qua; tập trung các giải pháp nhằm tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

anh tin bai

Đại biểu dự hội nghị chuẩn bị cho công tác Đại hội

Song song với xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, công tác nhân sự nhiệm kỳ mới được MTTQ Việt Nam xã Gia Phú thực hiện bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có cơ cấu, số lượng hợp lý, có tỷ lệ người ngoài Đảng phù hợp; chú trọng phát hiện, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao với công tác Mặt trận, đảm bảo để Mặt trận thực sự là khối đại đoàn kết dân tộc. Đến chiều 05/4/2024, UBMTTQ xã Gia Phú đã tổ chức hội nghị thông qua đề án nhân sự dự kiến, số lượng ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Phú nhiệm kỳ 2024-2029 là 41 người. Nhân sự nhiệm kỳ mới đảm bảo về cơ cấu, thành phần, trong đó đảng viên 32 người chiếm 78%; người ngoài đảng 09 người chiếm 21%; tôn giáo 01 người chiếm 2%; nữ 16 người chiếm 39%. Từ đây đến ngày diễn ra đại hội, MTTQ Việt Nam xã Gia Phú tập trung thực hiện nghiêm túc, chu đáo các bước chuẩn bị theo kế hoạch, đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn xã thi đua bằng những phần việc, việc làm cụ thể để chào mừng đại hội.

  Sự quyết tâm, chủ động, khẩn trương, nghiêm túc trong công tác chuẩn bị của MTTQ Việt Nam xã Gia Phú là tiền đề quan trọng giúp cho việc tổ chức Đại hội vào ngày 8/4 sẽ thành công như mong đợi./.

                                                                                                Ban VHTT

 

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập