KẾ HOẠCH Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 năm 2022
Số ký hiệu văn bản Số: 10/KH-UBND
Ngày ban hành 18/02/2022
Ngày hiệu lực 18/02/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 năm 2022
Hình thức văn bản kế hoạch
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Lê Vân
Tài liệu đính kèm KE HOACH DUY TRI 2022.doc