Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 13a/QĐ-UBND 14/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 của xã Gia Phú
Lượt xem: 84
Số 11b-CK/TSC 14/01/2022 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2021
Lượt xem: 51
Số: 08/QĐ- UBND 14/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách xã năm 2022 của xã Gia Phú
Lượt xem: 83
Biểu số 110/CKTC- NSNN 14/01/2022 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân quyết định)
Lượt xem: 122
Số: 109 /QĐ- UBND 30/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách xã năm 2020 của xã Gia Phú
Lượt xem: 73
Số 116/CKTC-NSNN 30/07/2021 CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
Lượt xem: 99
124/QĐ- UBND 14/10/2019 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của xã Gia Phú
Lượt xem: 110
123/QĐ- UBND 14/10/2019 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách xã năm 2018 của xã Gia Phú
Lượt xem: 103
01/UBND- KT 14/10/2019 Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
Lượt xem: 140
20/TB- UBND 14/10/2019 Tổng hợp tình hình công khai
Lượt xem: 94
12