Tổng số: 74
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 43/KH-UBND 26/10/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã Gia Phú
Lượt xem: 81
Số: 188/QĐ- UBND 25/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001: 2015
Lượt xem: 294
Số: 188/QĐ- UBND 25/10/2022 Phụ lục công bố Quyết định Iso
Lượt xem: 87
Số:42/KH-UBND 19/10/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số trên địa bàn xã Gia Phú (phiên bản 1.0)
Lượt xem: 92
Số: 40/KH-UBND 10/10/2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trên địa bàn xã Gia Phú
Lượt xem: 76
Số: 171/QĐ-UBND 19/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số xã Gia Phú
Lượt xem: 81
Số: 37/KH-UBND 09/09/2022 KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn xã Gia Phú
Lượt xem: 119
Số 37/KH-UBND 09/09/2022 KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn xã Gia Phú
Lượt xem: 109
Số: 04 /KH-ĐKTr 17/08/2022 Kế hoạch Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2022 trên địa bàn xã Gia Phú
Lượt xem: 98
Số: 153/QĐ-UBND 17/08/2022 Quyết định V/v kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử xã Gia Phú
Lượt xem: 112
12345678