Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 188/QĐ- UBND 25/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001: 2015
Lượt xem: 294
Số: 188/QĐ- UBND 25/10/2022 Phụ lục công bố Quyết định Iso
Lượt xem: 87
Số: 171/QĐ-UBND 19/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số xã Gia Phú
Lượt xem: 81
Số: 153/QĐ-UBND 17/08/2022 Quyết định V/v kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử xã Gia Phú
Lượt xem: 112
Số: 154/QĐ-UBND 17/08/2022 Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử (Website) xã Gia Phú
Lượt xem: 77
Quy chế ngày 17/8/2022 17/08/2022 Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử (Website) xã Gia Phú
Lượt xem: 126
Số: 03/KH-BCĐ 17/08/2022 Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu trên địa bàn xã Gia Phú năm 2022
Lượt xem: 84
Số 7/QĐ-TCT 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động Tổ công tác của UBND xã Gia Phú triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 95
Số 51/QĐ-UBND 04/04/2022 Quyết định tổ rà soát, lập sổ bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022
Lượt xem: 80
Số 46/QĐ-UBND 04/04/2022 Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022
Lượt xem: 64
123