Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 43/KH-UBND 26/10/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã Gia Phú
Lượt xem: 81
Số:42/KH-UBND 19/10/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số trên địa bàn xã Gia Phú (phiên bản 1.0)
Lượt xem: 92
Số: 40/KH-UBND 10/10/2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trên địa bàn xã Gia Phú
Lượt xem: 76
Số: 37/KH-UBND 09/09/2022 KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn xã Gia Phú
Lượt xem: 119
Số 37/KH-UBND 09/09/2022 KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn xã Gia Phú
Lượt xem: 109
Số: 04 /KH-ĐKTr 17/08/2022 Kế hoạch Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2022 trên địa bàn xã Gia Phú
Lượt xem: 98
Số: 01/KH-BCĐ 19/07/2022 KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Gia Phú năm 2022
Lượt xem: 83
Số 02/KH-ĐKT 20/04/2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra tháng hành động vì an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Gia Phú năm 2022
Lượt xem: 125
Số 01/KH-BCĐ 15/04/2022 KẾ HOẠCH Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn xã Gia Phú năm 2022
Lượt xem: 107
Số 21/KH-UBND 05/04/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 66
1234