Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 26/UBND-VH 10/03/2022 Công văn về việc tăng cường thông tin tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm
Lượt xem: 74
Số: 29/CV-UBND 23/10/2021 Công văn về việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch Covid- 19
Lượt xem: 81
Số: 02/CV-BCĐ 16/10/2021 Công văn về việc lập hồ sơ đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2021
Lượt xem: 50
Số: 131/UBND-VH 04/10/2021 Công văn về việc triển khai bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội trên địa bàn xã
Lượt xem: 72
Số: 132/UBND-VH 04/10/2021 Công văn về việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với các hệ thống thông tin của tỉnh và hệ thống máy tính, camera của các đơn vị
Lượt xem: 72
Số: 129/UBND-VH 27/09/2021 Công văn về việc đẩy mạnh triển khai quét mã QR Code tại các điểm công cộng
Lượt xem: 83
Số: 126/UBND 25/09/2021 Công văn về việc quyết liệt triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19 liên quan đến tỉnh Hà Nam
Lượt xem: 67
01/UBND- KT 14/10/2019 Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
Lượt xem: 140
20/TB- UBND 14/10/2019 Tổng hợp tình hình công khai
Lượt xem: 94
112/TTr- UBND 27/12/2018 Dự toán ngân sách địa phương trình HĐND
Lượt xem: 89