KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số trên địa bàn xã Gia Phú (phiên bản 1.0)
Số ký hiệu văn bản Số:42/KH-UBND
Ngày ban hành 19/10/2022
Ngày hiệu lực 19/10/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số trên địa bàn xã Gia Phú (phiên bản 1.0)
Hình thức văn bản kế hoạch
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Chủ tịch UBND xã
Tài liệu đính kèm kh mô hình chuyển đổi số.docx