KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã Gia Phú
Số ký hiệu văn bản Số: 43/KH-UBND
Ngày ban hành 26/10/2022
Ngày hiệu lực 26/10/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã Gia Phú
Hình thức văn bản kế hoạch
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Chủ tịch UBND xã
Tài liệu đính kèm 30. KH quốc gia chiến lược chuyển đổi số giai đoạn.docx