KẾ HOẠCH Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trên địa bàn xã Gia Phú
Số ký hiệu văn bản Số: 40/KH-UBND
Ngày ban hành 10/10/2022
Ngày hiệu lực 10/10/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trên địa bàn xã Gia Phú
Hình thức văn bản kế hoạch
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Chủ tịch UBND xã
Tài liệu đính kèm kế hoạch tuyên truyền chuyển đổi số 10.10.docx