KẾ HOẠCH Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng xã Gia Phú năm 2022
Số ký hiệu văn bản Số: 12/KH-UBND
Ngày ban hành 10/03/2022
Ngày hiệu lực 10/03/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng xã Gia Phú năm 2022
Hình thức văn bản kế hoạch
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Chủ tịch UBND xã
Tài liệu đính kèm chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022.docx