QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số xã Gia Phú
Số ký hiệu văn bản Số: 28/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/02/2022
Ngày hiệu lực 05/02/2022
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số xã Gia Phú
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Chủ tịch UBND xã
Tài liệu đính kèm chuyển đổi số - Copy.doc