ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM

Trong những năm qua, công tác phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn xã đã được đẩy mạnh bằng nhiều biện pháp, trong đó thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh tấn công quyết liệt vào các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp, ma tuý, cờ bạc...

Trong năm qua, trên địa bàn xã không để xảy ra những tụ điểm phức tạp về hình sự, các tội phạm về cờ bạc, mại dâm, ma tuý tiếp tục được ngăn ngừa và đấu tranh, công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự tại địa phương có chuyển biến tích cực.

Để nâng hiệu quả công tác phòng, chống các loại tội phạm; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đòi hỏi các cấp, các ngành liên quan và toàn thể nhân dân cần phải thực hiện thường xuyên, quyết liệt hơn nữa và thực hiện tốt các nội dung sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Công tác phòng, chống tội phạm phải được thực hiện trong tiến trình cải cách tư pháp, phải tôn trọng quyền dân chủ, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân và phải lấy chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp tội phạm.

Thường xuyên tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân về phòng, chống tội phạm đặc biệt là trước, trong và sau tết Nguyên đán để mỗi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, từ đó tích cực tham gia vào công tác này.

Tập trung điều tra, khám phá, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm, nhất là tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về tham nhũng, tội phạm có tổ chức, các loại tội phạm về ma tuý, mua bán người, truyền bá văn hoá phẩm độc hại…đẩy

Bản thân mỗi gia đình cần nêu cao cảnh giác trong công tác quản lý tài sản, hạn chế sơ hở để mất trộm; mỗi gia đình dòng họ cần quan tâm quản lý con cái, người thân, tạo việc làm cho họ không để họ nhàn rỗi dẫn đến tụ tập cờ bạc.

Mỗi công dân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tố giác kịp thời với cơ quan chức năng các hành vi trộm cắp vặt, cờ bạc nhỏ để có biện pháp quản lý, giáo dục.

Mỗi người dân hãy nêu cao ý thức cảnh giác trong việc đấu tranh, phát hiện và tố giác kịp thời những hành vi sai trái, những biểu hiện bất minh của các đối tượng để báo ngay cho cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời tránh để hậu quả nghiêm trọng. Làm tốt công tác đấu tranh với các loại tội phạm là góp phần làm cho xã hội ngày càng văn minh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững./.

                                                                                                                               Ban VHTT

 

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập